wz
Write Feedback!Questions? Comments?krupica-proxima@quick.cz
 


Palivové dříví
Dřevo bylo pro člověka prvním zdrojem tepla a na dále zůstává významným palivem pro kamna a krby. Na rozdíl od uhlí, plynu a topného oleje je dřevo obnovitelným zdrojem energie. Při jeho spalování se do vzduchu uvolňuje stejné množství oxidu uhličitého jako při jeho tlení v lese. Oxid uhličitý je v procesu fotosyntézy přeměňován na kyslík čímž se uzavírá koloběh uhlíku. Palivové dřevo je proto považováno za významný ekologický zdroj energie. V moderních kotlích, kamnech a krbech uniká při spalování nevyužito jen velmi malé množství tepla. Pro využití dřeva jako paliva je nutné jeho vysušení, jelikož u čerstvě poraženého stromu činí obsah vody přibližně 50% jeho váhy.
Pro účely spalování je za vhodné považováno dřevo vysušené na 15 - 20%. Výhřevnost palivového dříví je ve srovnání s jinými fosilními palivy výborná. Při efektivním topení může například 1m3 suchého dřeva nahradit cca 5q koksu, nebo 7-8 q uhelných briket. Výhřevnost dřeva je dána jeho druhem a vlhkostí. Proto je vhodné topit výhradně na vzduchu vysušeným dřívím, uskladněným v polenech či štěpinách s maximální zbytkovou vlhkostí 20%.


Ceník

cena za prms - prostorový metr sypaný (dřevo nasypané do prostoru velikosti 1x1x1m)

smrk . . . . . . . . 800,-
směs listnaté. . . 950,-
dub . . . . . . . . 1250,-
buk . . . . . . . . 1250,-

Délka polen je asi 33 cm (délku polen je možné upravit podle požadavku).
Prodej sypaného palivového dříví realizujeme včetně dopravy do místa objednání -rozvoz je zajištěn v kontejnerech autem AVIA .Výhřevnost

Výhřevnost palivového dříví je při srovnání s jinými palivy vynikající. Topí-li se dřevem efektivně, může nahradit jiná, dražší paliva (např. 1 m3 vysušeného listnatého dřeva nahradí 200 litrů topného oleje nebo 5 q koksu či 7 – 8 q briket). Výhřevnost dřeva je dána druhem dřeva; je tím vyšší, čím je dřevo sušší, čím je větší jeho hustota a čím více ligninu a pryskyřice obsahuje.

Tabulka výhřevnosti

Druh dřeva . . . kWh/prm . . . kWh/kg . . . . orientačně %

Dub . . . . . . . . 2100 . . . . . 4,2 . . . . . 99
Smrk. . . . . . . . 1600 . . . . . 4,4 . . . . . 70
Buk. . . . . . . . . 2100 . . . . . 4,2 . . . . . 80
Habr . . . . . . . . 2200 . . . . . 4,2 . . . . . 100
Jedle. . . . . . . . 1500 . . . . . 4,4 . . . . . . .
Javor. . . . . . . . 1900 . . . . . 4,1 . . . . . 91
Bříza. . . . . . . . 1900 . . . . . 4,3 . . . . . 89
Olše. . . . . . . . 1500 . . . . . 4,1 . . . . . .
Jasan. . . . . . . . 2100 . . . . . 4,2 . . . . . 92
Borovice . . . . . 1700 . . . . . 4,4 . . . . . .
Modřín . . . . . . 1700 . . . . . 4,4 . . . . . .
Topol. . . . . . . . 1400 . . . . . 4,2 . . . . . 50


Copyright © Martin Urbančik 2008